Odwiedź bezpośrednio główną treść Wyślij nam bezpośrednio wiadomość e-mail

Większość stron WWW powoduje duże straty energii, bo korzysta ze zbyt skomplikowanych narzędzi, ma bardzo zły wpływ na nasz klimat.

Ekostrona

Zrównoważona strona internetowa skupia się przede wszystkim na potrzebach użytkowych. Jest zaprojektowana z myślą o ergonomii i pozbawiona nadwyżek technologicznych, czy elementów przeciążających. Jednym z najważniejszych aspektów ekoprojektu jest dostosowanie do różnego typu urządzeń - strona bez problemu działa nawet na najstarszych modelach telefonów, ze słabym dostępem do sieci. Dzięki temu nie musimy też regularnie wymieniać urządzeń na nowsze modele w obawie przed utratą możliwości aktualizacji, co bezwzględnie dyktuje nam obecny rynek.

Nasze podejście skupia się na projektowaniu stron o niskim zużyciu energii, przy jednoczesnej poprawie wydajności, dostępności a także zachowaniu tzw. trzeźwości cyfrowej (z fr. sobrieté numerique). Nasze metody opierają się o etyczne narzędzia cyfrowe, które zwiększają bezpieczeństwo użytkowania, a także ochronę danych osobowych.

Tworzymy alternatywy dla konwencjonalnych stron WWW, by świadomie przyczyniać się do zmniejszenia negatywnego wpływu, jaki technologie cyfrowe wywierają na środowisko. Nie da się całkowicie wyeliminować ich obecności - to też nie byłoby rozwiązaniem problemu. Można natomiast zmienić dotychczasowe nawyki, związane z oszczędnością energii czy wydłużeniem życia sprzętów elektronicznych, zmniejszając tym samym ilość odpadów i nadmierną eksploatację zasobów.

Zalety ekoprojektu

  • Odpowiedzialność za środowisko naturalne i walka ze zmianami klimatu
  • Wydłużenie życia urządzeń elektronicznych
  • Łatwość użytkowania, intuicyjność, przejrzysta struktura stron
  • Dostosowanie do różnego rodzaju użytkowników, również tych z niepełnosprawnościami
  • Trwałość i oszczędność
  • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
  • Dużo wyższa wydajność, niż w przypadku stron konwencjonalnych
  • Redukcja długu technologicznego
  • Dostosowanie do przyszłych zmian prawnych (ograniczeń związanych ze zużyciem energii, itp.)

... i jego walory

Rozwiązania projektowe opierają się głównie na kwestiach technicznych, jednak muszą być poparte przekonaniem o ich konieczności. Właśnie dlatego, nasze projekty mają również zobowiązania etyczne i społeczne (dostępność, prywatność, zdrowie, bezpieczeństwo itp.)

Nasze podejście projektowe

Dobieramy indywidualne strategie (proekologiczne oraz etyczne) na wszystkich etapach projektu, od tworzenia, poprzez utrzymanie i użytkowanie stron WWW. W tym celu proponujemy szereg usług, bazujących na ograniczeniach energetycznych.

1. Nawiązanie kontaktu i wstępne określenie oczekiwań

2. Analiza potrzeb

3. Faza badań (design research) pod kątem projektowym i technicznym

4. Praca nad makietami i ergonomią witryny

5. Szkolenie z narzędzi cyfrowych

6. Przygotowanie pototypu strony i testowanie przez użytkowników

7. Uruchomienie strony i świętowanie!

8. Podtrzymanie i monitorowanie cyklu życia

Jakie są nasze cele?

Badania

Nieustannie się rozwijamy. Poszerzamy nasze podejście do ekoprojektowania i zrozumienia problemów związanych z zanieczyszczeniem cyfrowym. Utrzymujemy nasze projekty na wysokim poziomie i oferujemy długoterminowe wsparcie.

Filozofia

Działamy multidyscyplinarnie. Chociaż priorytetem jest zmniejszenie wpływu energii i dostępności naszych stron internetowych, bierzemy pod uwagę etykę i aspekt społeczny. Chcemy pokazać, że w sieci istnieją bezpieczniejsze i bardziej etyczne alternatywy, niż big data wykorzystujące nasze dane do celów komercyjnych i ciągłego śledzenia.

Ograniczenia

Witryny o niskim zużyciu energii nadal mają pewne ograniczenia. Nie jesteśmy jeszcze w stanie zaoferować zrównoważonych stron e-commerce lub złożonych aplikacji. Niemniej jednak pracujemy nad tym, by wprowadzić tego typu rozwiązania.

Pozostałe usługi:

Ilustracja i grafika

Audyt i Pozycjonowanie

Szkolenia i Edukacja